søndag 23. september 2012

Vedovner og moderne hus

Det ellers så glimrende ingeniørmagasinet Teknisk Ukeblad skriver at Moderne hus tar livet av vedovnene, sitat slutt. Begrunnelsen er logisk nok - Tek 10, gjeldende byggeforskrift, krever så mye isolasjon og så tette hus at vedovner ikke får nok luft og det blir for varmt. Nå skal det mere til enn en byggeforskrift for å ta livet av en svartovn, og Jøtul parerer i en oppfølgersak med at Vedovnen er en del av urmennesket. Så det så.
Det er altså to problemer med moderne vedovner (det nemlig strengt forbudt med gamle ovner) i moderne hus.

  1. Luft. Husene er så tette at ovnene ikke får nok oksygen til forbrenningen (gjerne kalt dårlig trekk). Løsningen er enkel: en egen luftekanal utenfra og rett inn i ovenen - utendørs er den enn så lenge mer enn nok luft, og moderne ovner har inntak for dette.
  2. Varme. Nye hus er så tette og godt isolerte at en vanlig ovn vil gjøre om stua til et drivhus. Det blir rett og slett for varmt, selv på kalde dager ifølge artikkelen. Løsningen her er ikke fullt så enkel, men umiddelbart ser vi for oss mindre ovner (og må vi på død og liv ha varmepumpe?).
Både Tek 10 og de såkalte passivhusene minner om meget snever sektortenkning. Problemet er at byråkrater og politikere som alle andre sitter for lavt til å se det store bildet. Å bruke mindre elektrisk og fossil energi på oppvarming er i og for seg bra, men vi blir stadig minnet om det triste faktum at Norge gror igjen. Vi vedhoggere gjør hva vi kan med den saken, men et sted må den fornybare og karbonnøytrale energien få utløp.
Og uten engang å belyse utfordringen med strømbrudd kombinert med hus uten ovn, har vi følgende forslag til løsning på problemet:
Differensiert byggforskrift - Tek 10 - DIFF.
Noen kan bygge hus med femti centimeters isolasjon, dobbelt plastlag, samt tyvekduk som vind- og fuktsperre. De kan også kjøpe så mange varmepumper de vil og installere vannbåren varme både i gulv, vegger og tak.
Vi andre kan bygge hus med litt mindre isolasjon, men med desto større vedovn (med egen luftkanal, selvsagt). Så må selvsagt byggeforskriftene inneholdet en passus om ekstra stor garasje/ bod til vedlager.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar