onsdag 30. november 2011

tirsdag 29. november 2011

Hel ved

Da er vedhoggersesongen endelig i gang og det blir ikke trygt å være tre denne vinteren heller. Mens vi venter venter på barfrosten, kan vi anbefale en bok som hvis den ikke er i hus allerede bør ligge under ethvert selvhogd juletre den 24. desember.
Lars Mytting er en mann av hel ved og nå har han skrevet en bok med samme navn. Dette er sakprosa for entusiaster og med tabell for ulike treslags brennverdi, tabell for beregning av volum av bjørketrær og grundig instruks for stabling og tørking av ved, er denne boka enhver vedhoggers ABC.
Og Mytting har ikke glemt det som i alle før tidligere var det viktigste med vedhogst: Veden skal brennes - her er til og med Sintef i Trondheim koblet inn.

Utover i vedhoggersesongen vil vedhoggerblogger oppdateres noe hyppigere enn i tørketiden. Vi kommer tilbake med en problematisering av det noe gammeldagse mengdebegrepet favn og sannsynligvis også en demonstrasjon av motorsagdrevet sagbruk.
I mellomtiden kvesser vi øksa!