onsdag 22. august 2012

Tørketid


Selv om sommeren for de værsyke av oss har vært noe under middels, har den likevel vært en real tørketid bokstavelig og billedlig talt. Bokstavelig for veden vi hogde i vinter, billedlig for oppdatering av vedhoggerblogger.
Veden inneholder nå godt under tjue prosent fuktighet, og det er egentlig bare å fyre i vei.  Mens vi venter et mer beskjedent antall celsiusgrader, har vi noen uker på å rydde i vedkjelleren. Vi liker å fyre den eldste veden først, så da må vi flytte gamleveden fram og plassere den nytørkede lengst inn. Neste vedbod skal ha inngang fra begge sider.
Neste punkt på programmet blir å bunkre et visst antall fyrstikkesker. Norge var i sin tid en stormakt på fyrsikkproduksjon med ca 430 millioner fyrstikkesker per år i 1950-årene. De beste fyrsikkemnene er av osp, et treslag med middels brennverdi, men med fin flamme. Det sies at den norske ospeskogen var utryddningstruet på grunn av enorm fyrstikkproduksjon, men nå er (heldigvis) alt av norsk fyrstikkproduksjon utflagget til Sverige og andre lavkostland og den ospeskogen lever i beste velgående.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar